Kaum Intelektual diajak lawan Hoax

Yogyakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Sosialisasi Pancasila kepada Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI) bertema ‘Internalisasi Nilai-nilai Pancasila...